ثبت زلزله 4.1 در یزد و کرمان، سیستان وبلوچستان و کرمانشاه پرلرزه های هفته

به گزارش بهترین وبلاگ، طی هفته گذشته زمین لرزه های متعددی در سفیدآبه و مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان رخ داد، ضمن آنکه زلزله هایی در استان های کرمان، زنجان، فارس، بوشهر، مازندران و یزد به ثبت رسید.

ثبت زلزله 4.1 در یزد و کرمان، سیستان وبلوچستان و کرمانشاه پرلرزه های هفته

به گزارش خبرنگار بهترین وبلاگ در هفته گذشته زمین لرزه فارغان استان هرمزگان با بزرگای 3.6 رخ داد که در عمق 10 کیلومتری و در 80 کیلومتری شمال بندرعباس و 13 کیلومتری جنوب فارغان بر روی سامانه گسلی انتهایی زاگرس مرتفع و قطعات فرعی آن گسل فارغان بوده است.

علاوه بر آن در هجدک زلزله ای با بزرگای 4.6 به ثبت رسید که بر اساس گزارش محققان مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی این زمین لرزه در 13 کیلومتری شرق هجدک و 56 کیلومتری شمال شرق کرمان بوده است. رومرکز این زلزله به گسل لکرکوه نزدیک و در غرب به گسل نایبند واقع است. پهنه رو مرکز تراکم جمعیتی پایینی دارد.

جزئیات زلزله های هفته گذشته به این توضیح بوده است:

شنبه 17 شهریور

خانه زنیان استان فارس با زلزله ای به بزرگای 3.5 لرزید. عمق این زلزله در 8 کیلومتری و کانون آن در 18 کیلومتری خانه زنیان، 30 کیلومتری بالاده و 41 کیلومتری کازرون این استان بوده است. زلزله 2.5 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است. نودان این استان نیز با زلزله 2.9 لرزید.

در درز این استان نیز زلزله ای به بزرگای 3 گزارش شد که عمق آن در 9 کیلومتری و کانون آن در 47 کیلومتری درز و 52 کیلومتری مزایجان استان فارس و 50 کیلومتری رویدر استان هرمزگان بوده است.

در مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان زلزله های 2.8، 3 در عمق 11 کیلومتری، 3.2 در عمق 8 کیلومتری و زلزله 2.9 به ثبت رسید. در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ای با بزرگای 3.1 در عمق 8 کیلومتری به ثبت رسید. در تازه آباد این استان نیز زلزله 2.5 رخ داد. تازه آباد این استان نیز زلزله 3.6 در عمق 9 کیلومتری و 2.5 را تجربه کرد.

هجدک استان کرمان با دو زلزله 2.9 و بندرترکمن استان گلستان با زلزله 2.9 لرزیدند.

یکشنبه 18 شهریور

زلزله 3.8 مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان اولین رخداد مهم روز 18 شهریور بوده است. این زلزله در عمق 11 کیلومتری به ثبت رسید. زلزله 2.6، 2.9، 3.1 در عمق 10 کیلومتری، 3.6 در عمق 10 کیلومتری، 3.6 در عمق 14 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

در قصرشیرین استان کرمانشاه زلزله 2.9 و در تازه آباد این استان نیز زلزله 2.6، در کازرون استان فارس زلزله 2.5، در خانه زنیان استان فارس زلزله 2.5، ریز استان بوشهر زلزله 2.6 و در خوی استان آذربایجان غربی زلزله 2.9 گزارش شد.

در ارمغانخانه استان زنجان بعد از یک زلزله 2.8 زلزله دیگری با بزرگای 3.2 به ثبت رسید که عمق آن در 8 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 12 کیلومتری ارمغانخانه زنجان، 27 کیلومتری چورزق و 34 کیلومتری نیک پی این استان بوده است.

دوشنبه 19 شهریور

در مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان زلزله های 3.5 در عمق 7 کیلومتر، 3.6 در عمق 8 کیلومتری به ثبت رسید.

در تخت استان هرمزگان زلزله 2.9، آشخانه استان خراسان شمالی، یاسوج استان کهگیلویه و بویراحمد زلزله 2.9 رخ داد.

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله های 2.9، 3.5 در عمق 8 کیلومتری و در سرپل ذهاب این استان زلزله های 2.5 و 2.9، 3.6 در عمق 8 کیلومتری و دو زلزله 2.6 ویک زلزله 4.1 در عمق 12 کیلومتری زمین گزارش شد.

بندرگناوه استان بوشهر با زلزله 3.3 لرزید که عمق آن در 20 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 29 کیلومتری بندر گناوه، 33 کیلومتری بندر ریگ و 42 کیلومتری شبانکاره این استان بوده است. زلزله 3.2 در عمق 18 کیلومتری و 2.9 از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

راور استان کرمان نیز زلزله 3.3 را تجربه کرد که عمق آن در 10 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 37 کیلومتری راور، 70 کیلومتری کوهبنان و 73 کیلومتری کیانشهر این استان گزارش شد.

سه شنبه 20 شهریور

تازه آباد استان کرمانشاه زلزله 2.7، 3.3 در عمق 7 کیلومتری، 3.2 در عمق 8 کیلومتری، 2.5، 2.9 را تجربه کرد.

در ساعت 5 و 33 دقیقه روز 20 شهریور در بهاباد استان یزد زلزله ای به بزرگای 4.1 به ثبت رسید که عمق این زمین لرزه در 8 کیلومتری و کانون رومرکزی آن در 28 کیلومتری بهاباد استان یزد و 50 کیلومتری کوهبنان و 79 کیلومتری کیانشهر استان کرمان بوده است. در ساغند این استان زلزله 2.7 رخ داد.

در اشنویه استان آذربایجان غربی زلزله 2.9 و در هجدک استان کرمان زلزله 2.6 به ثبت رسید.

چهارشنبه 21 شهریور

زلزله 3.1 کیاسر استان مازندران اولین زلزله مهم روز 21 شهریور است که در عمق 8 کیلومتری و کانون آن در 29 کیلومتری کیاسر و 45 کیلومتری دامغان و 45 کیلومتری دیباج استان سمنان بوده است.

در شهداد استان کرمان زلزله 2.8 به ثبت رسید.

در سفیدآبه استان سیستان و بلوچستان زلزله ای به بزرگای 3.2 به ثبت رسید که عمق آن در 7 کیلومتری و کانون آن در 97 کیلومتری سفیدآبه و 110 کیلومتری نصرت آباد استان سیستان و بلوچستان و 98 کیلومتری نهبندان استان خراسان جنوبی بوده است. زلزله های 3.3 در عمق 8 کیلومتری و 3.5 در عمق 9 کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه ای این منطقه بوده است.

در تازه آباد استان کرمانشاه زلزله های 3.1 در عمق 8 کیلومتری، 3 در عمق 8 کیلومتری، 2.5 و 3.1 در عمق 8 کیلومتری به ثبت رسید.

شهمیرزاد استان سمنان نیز با زلزله 3.5 لرزید. عمق این زلزله در 8 کیلومتری و کانون آن در 18 کیلومتری شهمیرزاد و 25 کیلومتری مهدی شهر استان سمنان و 28 کیلومتری پل سفید استان مازندران گزارش شد.

پنج شنبه 22 شهریور

در هجدک استان کرمان زلزله ای به بزرگای 3.1 به ثبت رسید که عمق آن در 8 کیلومتری و کانون آن در 38 کیلومتری هجدک، 49 کیلومتری شهداد و 50 کیلومتری چترود این استان بوده است.

تازه آباد استان کرمانشاه زلزله های 2.9، دو زلزله 2.6، 2.8، 4.1 در عمق 8 کیلومتری، 3.1 در عمق 8 کیلومتری را تجربه کرد.

در چکنه استان خراسان رضوی زلزله 2.6 و در سلامی استان خراسان رضوی زلزله 2.6 رخ داد.

فارغان استان هرمزگان نیز زلزله 3.6 ریشتری را تجربه کرد که عمق آن در 10 کیلومتری و کانون رومرکزی آن نیز در 13 کیلومتری فارغان، 41 کیلومتری سرگز و 46 کیلومتری فین این استان بوده است.

در کیاسر استان مازندران نیز زلزله 3.3 ریشتر رخ داد که عمق آن در 6 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 28 کیلومتری کیاسر استان مازندران و 45 کیلومتری دامغان و 46 کیلومتری دیباج استان سمنان بوده است.

جمعه 23 شهریور

در مسجد حضرت ابوالفضل استان سیستان و بلوچستان زلزله 3 در عمق 10 کیلومتری به ثبت رسید.

در هجدک استان کرمان زلزله های 4.6 در عمق 10 کیلومتری، 2.5، 3.9 در عمق 10 و 2.6 و 3.4 ریشتری رخ داد.

در سمنان استان سمنان نیز زلزله ای به بزرگای 3.1 به ثبت رسید که عمق آن در 12 کیلومتری و کانون این زمین لرزه در 90 کیلومتری سمنان، 91 کیلومتری سرخه و 104 کیلومتری مهدی شهر گزارش شد.

رویدر هرمزگان نیز با زلزله 3.4، ساغند یزد با زلزله 2.5 و پل سفید مازندران با زلزله 2.6 لرزیدند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "ثبت زلزله 4.1 در یزد و کرمان، سیستان وبلوچستان و کرمانشاه پرلرزه های هفته" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ثبت زلزله 4.1 در یزد و کرمان، سیستان وبلوچستان و کرمانشاه پرلرزه های هفته"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید